Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
A black girl that likes white dudes.
"Look at Sahnequa talking to Johnathan."

Yeah she is a gold digging Snow Dolphin.
viết bởi libtard 18 Tháng chín, 2013
6 0