tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
giving two hand jobs and a blow job while taking it up the ass
yo i gave jimmys mom a nice snow plower
viết bởi 63456csxggg 19 Tháng hai, 2008