tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A girl who indulges in the art of snowballing
Lisa is a snowball monkey!... so is steve!
viết bởi mooseknuckles 11 Tháng mười một, 2002