tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the kingpin of cocaine in ur hoood
yo if u wont gimme work ill go tothe snowking nigga
viết bởi MiKe WelSh 23 Tháng tư, 2006