tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
snub nose fire arm. eg snub nose shot gun
yo, he came through with the snuby any laid your whole squad flat
viết bởi de-tech 03 Tháng tư, 2005