tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
stoners way of saying huhllo when its sunny out
*stoner walks up to other stoner on sunny day* "snullo?*
viết bởi danny, bro 28 Tháng tám, 2010