tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
so get warm and cuddle with a loved one
Lets go to bed, watch a movie and get snunky
viết bởi Meherrr 27 Tháng tám, 2008