tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
snuper is just that little bit better than super.
snuper nanny had to come in becasue super nanny wasn't up to the job
viết bởi mrs rayre 08 Tháng mười một, 2006
10 3