tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a game you play with your friend in the shower.
we played some soapy puppy.
viết bởi chuckycheeseballs 25 Tháng một, 2012