tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Cool as shit, will fuck your bitch
That motherfucker is soave, watch out
viết bởi Alex Byrne. 16 Tháng chín, 2013