tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the coolest person on earth :)
jojo the mojo aka anne aka sobatsoku on rs :)
viết bởi jojo 24 Tháng bảy, 2004