Top Definition
Typically British phrase. Used to mean the same as "nothing"
Fred: "Hey Ben, what are you doing during your gap year?"
Ben: "Sod all"
#sod #all #bugger #nothing #nowt
viết bởi festingJR 13 Tháng hai, 2008
1. Nothing
2. A popular website
1. I am going to do sod all this weekend
2. Check out http://www.sod-all.co.uk, it's bloody hilarious.
#sod all #sod #fuck all #nuthin #zip #nix #ixnay
viết bởi mh73g 20 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×