tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a crystalline or granular salt C7H5O2Na used chiefly as a food preservative
Hey man don't forget the Sodium Benzoate!
viết bởi El Diccionario 16 Tháng mười một, 2011