Top Definition
1. An alcohol beverage made from a mixture of soda and vodka. Also known as vodka soda

2. A person that is so drunk on vodka they order their vodka soda at the bar by requesting sodka
Reference to the drink
1. (to the bartender) "Can I please have a sodka with lime?"

2. "This bar makes the best sodka."

Reference to person
1. (pointing to person drunk on vodka soda) "He is so sodka."

2. "You shouldn't drink anymore, you're already sodka."
viết bởi vodka infusions 27 Tháng tư, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×