tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A chic that has a long, droopy butt.
"You see the soggy long bottom in the jeans over there?"
viết bởi dawsdz 08 Tháng chín, 2004