tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the girl who gets them 6th graders pants all warm and nice
Hey, wheres Solangye? My 6th grader needs some fun
viết bởi mikkieisgangsteryo 21 Tháng mười, 2007