Top Definition
It simply means when a man is horny or ''hard''. A ''soldier'' is a man's penis. When the soldier doesn't salute no more, that means the blood doesn't flow to the penis quick enough to make a man ''hard''. This is the reason some males use Viagra, Cialis or one of those ''enhancers''.
1.What's wrong, your soldier don't salute no more?

2.Baby, can your soldier salute for me?
viết bởi dj32089 18 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×