Top Definition
a word that can be used to replace the words "someone else", "somewhere else", and "something else", depending on the context of the conversation.
Man this party really blows, lets go some else

Dude, i really don't like that chick, i like some else.

Naw man, I don't want to go play pool tonight, lets do some else.
viết bởi mr happy 05 Tháng một, 2004
A combination of "someone" and "elses".
I am so sick of one girl talking to another about someone else, someelses relationship, or someone elses clothes for that matter.
viết bởi Alex R86 11 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×