tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Replacement of son of a bitch
dumbass, you fucking son of bush
viết bởi Dizzy3737 26 Tháng mười, 2004