tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
different beauty; eccentric; sombrero
The sonara of her eyes made me fall in love with her.
viết bởi Keeril 17 Tháng tư, 2008