tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A child born a son but acts as a daughter.
An example of sonaughter is Prince.
viết bởi Kristin C 01 Tháng mười một, 2006