tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
its a fagget that has no life normally sirian and as a little brother that the same
Adam Haselden
viết bởi boromakock 12 Tháng năm, 2004