tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
the ownage in multiplayer games
wow nice shot, he is defenitely sonsi skill
viết bởi Random Guy46 28 Tháng tám, 2007