tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
in russian it means bitch
Shut the fuck up sooka!
viết bởi sleepy3mo 27 Tháng một, 2010