tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
1. One who is not yet a milf.
2. A milf who has yet to have children.
I love Milfs, GMilfs and Soon-to-be-milfs
viết bởi alexakis 24 Tháng mười một, 2007

Words related to soon-to-be-milf

milf gmilf lucky metalocalypse skwisgaar skwigelf