tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Violent husband who beats up his wife.
She's divorced her soonshin.
viết bởi mer476 13 Tháng bảy, 2005