tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
soap opera.
Soperas are popular among housewives.
viết bởi uttam maharjan 13 Tháng sáu, 2012