Top Definition
Same ol' Shit, Different Day
Another murder? Damn... SOSDD.
viết bởi NIVRAM 14 Tháng mười một, 2002
S.O.S.D.D. stands for "same old shit(or stuff) different day"
Q = "Hey Man! What's new?"
= "Nothing! S.O.S.D.D." or just "SOSDD"

Q = Hi Jim! What did you do today?"
A = SOSDD
viết bởi Rick Levander 24 Tháng ba, 2006
Same ole shit, Different day
See also S.S.D.D.
1 "How's it goin'?"
2 "SOSDD!"
viết bởi Fred 19 Tháng một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×