tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Cute in Burmese.
He is very sout kyan.
She is very sout kyan.
I am very sout kyan,
viết bởi theBurmesetranslatorr 22 Tháng mười một, 2011