tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Rear-end
I'll kick you in your southern can
viết bởi download13 17 Tháng bảy, 2010