Top Definition
lame, unpleasent, and bad.
Yo you goin to the party tonight?
Nah man.
Thats souwa.
viết bởi JayCl 15 Tháng mười hai, 2007
is something that is unfortunate, being in a situation uncomfortable, or a situation gone wrong/bad
Person 1: Yo, you going to the party?
Person 2: Nah man, I got work early in the morning.
Person 1: Damn, that's souwa.
viết bởi JayCl 16 Tháng mười hai, 2007
Means pussy or vagina in Algeria
Fuck her right in the 'souwa' !
viết bởi Mr. Krabs. 14 Tháng ba, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×