tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
lång men rostig + kludder
Nr 4 till Mölndal
viết bởi Fredrik Larsson 18 Tháng một, 2004