tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
slang term for the supermarket chain "ASDA", which is owned by Wal-mart
"I'm going to spasda to do the shopping"
viết bởi fruitandveg 13 Tháng tám, 2007

Words related to spASDA

adsa mart wal walmart wal-mart