tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
ejaculating or cumming
Im gonna be spaffin' in yo face later on bitch
viết bởi King Rou 18 Tháng mười một, 2007