tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Retro slang for vagina
Jen's spaghetti house tasted more like clam sauce than it did al fresca.
viết bởi The LLama 11 Tháng sáu, 2013