tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Skinny or slim brotha.
That spaghetti nigga looks a buck o' 5 soakin' wet.
viết bởi sonzamonza 07 Tháng tám, 2009