tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
To hang out.
To chill.
HEY CATHERINE ... wanna go SPAJANKLE later?
viết bởi annaannaannaa 27 Tháng ba, 2007

Words related to spajankle

foo hang out sup