tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a over use of the spartan laser in halo
stop being a spartan jew and killing me play the fucking game
viết bởi Liek strepsil 01 Tháng tư, 2013