tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to spark the blunt(cypher blunts)
1."yo what's good wit the spartikus?!"
2. (;
viết bởi Mr.C 17 Tháng năm, 2008

Words related to spartikus

blunt bud juju spark it weed