tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An uncontrollably ejaculating cock
Man: Dude i had a spazzdick last night
Other man: sweet
viết bởi fuckassy 30 Tháng sáu, 2006

Words related to spazzdick

an cock ejaculate spazz uncontrolably