tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Going down on a woman with a Brazilian.
I'm so tired - I was up late last night speaking Portuguese with my girlfriend...
viết bởi Late Eddie 01 Tháng chín, 2009