tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Idiot,a dumb kid.pwned
OMFG!My dad will kill you!!!!111oneoneone
viết bởi Wiseman 30 Tháng tư, 2004

Words related to speaky

languash me no you