tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
sperm and seamen mixture
brandon moore loves speamen
viết bởi Moses Rodgers 18 Tháng tư, 2005