tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A word to describe someone who has mental issues.
Jimmy: My mommy tells me I'm spechul
Johnny: You sure are
viết bởi NicholasNickS 07 Tháng mười một, 2013