Michelle aka Chibgay
"*in ventrilo* Is it with 2 L's?"

"Wow, gay, you are special."
#michelle #chib #gay #homo #special #ventrilo
viết bởi brandon reighard 22 Tháng mười, 2007
it means your either gay or retarded
(man) - "you're special"
(pubescent boy) - "oh... but i'm not gay"
(man) - "no i mean your retarded"
(pubescent boy) - "ohhh...that's not nice"
#gay #retard #ugly #ching chong #china
viết bởi autistic asian 10 Tháng ba, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×