tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The 'Special' way of spelling special, for those special children
ADUUURH IM SPECUL
viết bởi Jugerrot 19 Tháng mười, 2013