tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a retarded pedifile
heyy!! watz up?

nothing, but i almost was kidnapped by a spedifile!
viết bởi nick P-lourde 20 Tháng một, 2011