Top Definition
n. The language spoken by speds.
adj. Characterized by a lack of intelligence. Idiotic, moronic, brainless
You're speaking spedish.
Sorry, I was having a spedish moment.
viết bởi Sred ni Vashtar 16 Tháng ba, 2007
1. A person who is somewhat special ed, but at the same time isnt.

2. A person who has a fetish for special people.
Wow, that guy over there looks spedish.

Did you hear about Derrick and his spedish feelings?
viết bởi FC 95 05 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×