Top Definition
A girl (or guy) with really big thighs and a huge ass.
She must be a speed skater.
#lard ass #babys got back #big butt #thunder thighs #ginormous butt
viết bởi Golfergal 16 Tháng ba, 2006
sum of the coolest people on the planet
assoicated with one of the most hard core sports of there speed skating
daaanm that girl must be speed skater
#skater #speed #sports #skates #inline
viết bởi skaterfurlife 06 Tháng một, 2007
really wide thighs, the kind tht u hav 2 pop out a ruler 4
"yo look at them legs, they so wide"
"she got them speed skaters"
#speed skaters #sppeed skate #thighs #legs #chicks
viết bởi Tuckus Miwwa 16 Tháng tư, 2008
An athlete who speed skates, sometimes made fun of for being homosexual because of the tight clothes the athlete wears while speedskating.

A very cruel nickname.
(some guy see's somebody speedskating)
guy: LMFAOO look at that SpeedSkater WHAT A HOMO!
#speedskating #gay #laughing #nickname #cruel
viết bởi Therealmr360beast 25 Tháng ba, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×