tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
the buthas slang term for speedometer
thu speedthermometer says im goin fiftafive miles an hour
viết bởi [Fx]deadi 20 Tháng hai, 2003